ТВОРЕТЕ И УЧАСТВАЙТЕ В VI КОНКУРС ЗА "НАЙ-КРАСИВО ВЕЛИКДЕНСКО ЯЙЦЕ" НА БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" В МОСКВА, С МЕДИЙНАТА ПОДКРЕПА НА РАДИО "ТАТКОВИНА" С подробности за регламента и творческите предизвикателства на пъстрия конкурс включваме Мариана Стамболиева, ръководител на Българско неделно училище "Васил Левски" в ЦПРБ в Москва. Творете и изпращайте своите напъстрени великденски яйца до 6 май, Гергьовден. Изберете www.tatkovina.com и слушайте репортажа на Марияна Стамболиева днес, 4 април от 15:00 ч. и на 5 април от 03:00 ч. българско време, в рубриката на чуждестранните ни кореспонденти "Светоглед". Успех на всички участници!