„Креатив Рей” ООД  е търговско дружество, основано през 2008г.,

регистрирано в търговския регистър на Агенция по вписванията, с  удостоверение изх.№20080901123205/01.09.2008г., с основен капитал 5000лв. и основен предмет на дейност Реклама.

                В началото на 2009г.управлението на Дружеството, с подкрепата на Дружественият съвет, взе решение  да утвърди дейността си, като  реализира  свои намерения, заложени от момента на създаване на Дружеството:

Изграждане на собствена медия в Интернет пространството.

Така на 9.02.2009г., със собствена  програма стартира

Интернет радио „Татковина – Радиото на българите по света!”

Целта на медията е:

         .Да информира за събития и дейности нашите  сънародници в България и по света.

         .Да съхранява и разпространява българските традиции, фолклор, история и култура.

         .Чрез музиката и словото да изгражда трайна и непрекъсната духовна връзка между

                   българите, където и да се намират по света.

         .Програмата да се осъществява от екип професионалисти и с  неоценимата подкрепа на нашите кореспонденти - българи, някои от тях журналисти, други работещи за български културни или образователни структури  в чужбина.

Вече знаете кои сме ние.

Затова и назовахме нашата Интернет медия-“Татковина – Радиото на българите по света”