Aдрес за кореспонденция:

Бизнес център Албена
етаж 4, офис 403 / 405
ул. Капитан Райчо 95
4000 Пловдив
България

тел.: +359 32 53 96 76

Албена Пейкова
Илиана Нанчева

e-mail: office@tatkovina.eu