СЛУШАЙТЕ НА www.tatkovina.com РЕПОРТАЖА НА ЛЮБОВ ЧАЛЪКОВА ОТ АТИНА: С последните новини от Българско неделно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Атина включваме Любов Чалъкова. Натоварен, но изпълнен с много успешни събития и масови чествания завърши първият учебен срок за учениците и учителския екип на училището. Подробности за урока посветен на живота и творчеството на Яворов и честването на националния празник на Република България - 3 март, за прекрасните пролетни празници и инициативи на учениците от БНУ "Св. св. Кирил и Методий", които гордо пазят и отстояват завета на Васил Левски, слушайте в репортажа на Любов Чалъкова. Изберете www.tatkovina.com на 2 април от 15:00 ч. и на 3 април от 03:00 ч. българско време, в рубриката на чуждестранните ни кореспонденти "Светоглед".